ésser

  • Existir, tenir realitat, tenir lloc com a fet.
  • Tenir lloc, en sentit locatiu o temporal.
  • Trobar-se en un lloc.
  • Verb còpula que serveix per a afirmar del subjecte que posseeix tal o tal qualitat o atribut, expressat per un adjectiu o per una locució adjectival.
  • Verb còpula que serveix per a afirmar del subjecte que pertany a tal o tal categoria o classe, expressada per un nom o per un pronom, que és equivalent o idèntic a tal altra cosa.
  • Pertànyer a algú, procedir d’algú.
  • Correspondre a un determinat tipus de persona.
  • Formar part d’un grup o d’una comunitat.
  • Davant de participi passat atribueix un estat o qualitat del subjecte.
  • Davant de participi passat expressa que l’acció del verb en participi recau sobre el subjecte.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
essiu >>