òrgan

  • Part d'un animal o d'una planta adaptada a l'acompliment d'una funció específica, com el cor, l'arrel, el fetge, etc.
  • En tecnol., part component que fa un ofici essencial en el treball d'una màquina complexa, com el cilindre d'una màquina de vapor.
  • Instrument o mitjà que serveix per a acomplir una acció important.
  • Unitat administrativa integrada per una esfera d'atribucions i competències i una sèrie de mitjans materials, que són exercits i utilitzats per una o més persones adscrites a aquesta unitat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: