acabar

  • Portar a fi, donar fi (a una cosa començada).
  • Donar l'última mà (a una cosa).
  • Sotmetre (els teixits) a un conjunt d'operacions i processos que, per procediments termomecànics, varien algunes de les seves característiques.
  • Arribar a l'exhauriment (d'una cosa).
  • Obtenir d'algú.
  • Acordar
  • Arribar a la seva fi.
  • Tenir fi.
  • Ésser terminat.
  • Davant d'infinitiu introduït per la preposició de, estar a punt de, mancar poc per a.
Paraules més consultades les últimes dues hores: