accent

  • Prominència d'una síl·laba sobre les síl·labes adjacents en una seqüència fònica determinada, deguda a una major intensitat, durada o altura.
  • Element constitutiu del vers, el qual, per a ésser harmoniós, ha de tenir accentuades determinades síl·labes.
  • Reforç de la intensitat, l'atac o la durada que es dóna a determinats sons per marcar el ritme o compàs.
  • Inflexió de la veu que expressa un sentiment de l'ànima.
  • Veu, cant, llenguatge.
  • Entonació particular, manera de pronunciar peculiar dels habitants d'una contrada.
  • Signe escrit sobre una vocal d'acord amb l'ortografia de cada llengua per a indicar-ne la qualitat o altres característiques.
Paraules més consultades les últimes dues hores: