afectar

  • Produir una impressió en l'ànima (d'algú).
  • Rebre una impressió en l'ànima.
  • Alguna cosa, produir una alteració, un canvi, un efecte qualsevol, (en una altra).
  • Subjectar (un bé) al compliment d'una obligació, imposant-li un gravamen jurídic.
  • En mat., aplicar un element (a un altre) sobre el qual fa un cert efecte.
  • Destinar a un ús determinat.
  • Annexar
  • Algú, fingir, ostentar, (una qualitat, una actitud, una virtut, un estat d'ànim, etc.) que no té.
  • Prendre (una forma, un aspecte).
  • Aficionar-se
Paraules més consultades les últimes dues hores: