aire

  • Mescla de gasos que compon l'atmosfera.
  • Gas
  • L'aire com a medi.
  • L'aire quant a les seves propietats, estat particular de l'atmosfera amb relació a la temperatura, la humitat, la puresa, etc.
  • Clima
  • Aire en moviment, vent, especialment el de poca intensitat.
  • Aparença, aspecte.
  • Actitud o posat expressius d'una qualitat personal o una emoció.
  • Semblança entre dues o més persones.
  • Petit atac de certes malalties.
Paraules més consultades les últimes dues hores: