ampere

  • Unitat d'intensitat de corrent elèctric del sistema internacional, equivalent a la intensitat d'un corrent constant que, mantingut en dos conductors paral·lels, rectilinis, de llargada infinita, de secció circular negligible i situats a 1 metre l'un de l'altre en el buit, produiria entre aquests dos conductors una força de dues deumilionèsimes de newton per metre de longitud (símbol, A).
  • Unitat de força magnetomotriu del sistema internacional, equivalent al corrent d'1 ampere que recorre un circuit d'una sola espira.
Paraules més consultades les últimes dues hores: