analogia

  • Relació de semblança entre dues o més coses diverses per algunes característiques comunes.
  • Relació entre diversos mots d'una llengua quant a llur forma o significació.
  • Part de la gramàtica que tracta dels accidents i de les propietats dels mots considerats aïlladament.
  • En la història del llenguatge, procés en virtut del qual els mots existents són modificats o bé nous mots són creats prenent per model determinats grups o categories de mots.
  • En biol., semblança funcional entre òrgans de diferent origen evolutiu.
Paraules més consultades les últimes dues hores: