andana

  • Llenca de terra que, en fer la llaurada d'una peça, resta sense llaurar.
  • Llenca de terra entre els termes de dos camps contigus, entre rengle i rengle d'una vinya, entre rem i rem d'una dallada.
  • Pla més llarg que ample situat a la vora d'una via de trànsit i a una alçària convenient, que facilita als viatgers d'entrar i sortir d'un vehicle, d'un vagó de tren, i la càrrega i descàrrega de mercaderies.
  • Pis de fusta o de canyís en la part superior de la casa o barraca, destinat generalment a la cria dels cucs de seda o a guardar-hi algunes collites.
  • Costat del buc d'una nau per la part de fora.
  • Línia o filera, especialment de peces usades en construcció naval.
  • Sèrie de vaixells col·locats paral·lelament, l'un al costat de l'altre, a fi d'ocupar poc espai.
Paraules més consultades les últimes dues hores: