andesina

  • Mineral del grup dels feldspats que conté entre un 30 i un 50 % de component molecular d'anortita, és terme intermedi de la sèrie de les plagiòclasis i cristal·litza en el sistema triclínic.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< andes