anunci

  • Acció d'anunciar; l'efecte.
  • Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic.
  • Discurs persuasiu breu presentat al públic consumidor que crida la seva atenció sobre un producte, una marca o un servei.
  • Original preparat per a ésser publicat, o que ja ho ha estat, que conté un missatge publicitari.
  • Suport, en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc., que conté missatges persuasius.
Paraules més consultades les últimes dues hores: