apatita

  • Grup de minerals isoestructurals que cristal·litzen en el sistema hexagonal, són fosfats, arsenats o vanadats de calci, estronci, bari, cadmi, elements de les terres rares i plom, i tenen com a anions addicionals grups hidroxil, fluorur, clorur o bromur.
  • Mineral del grup de les apatites.
  • Grup de fosfats càlcics del grup de les apatites que cristal·litzen en el sistema hexagonal, les varietats cristal·litzades dels quals són accessoris comuns en moltes roques ígnies i metamòrfiques, mentre que les varietats criptocristal·lines són el component principal de roques sedimentàries fosfatades.
Paraules més consultades les últimes dues hores: