aranzel

  • Tarifa oficial dels drets que s'han de pagar en diverses branques de l'Administració.
  • Tarifa dels drets de duana per als articles d'importació.
  • Document en què són assenyalades les mercaderies i l'impost que els correspon a cadascuna.
  • Sistema de retribució d'algunes funcions públiques o semipúbliques.
Paraules més consultades les últimes dues hores: