arrel

  • Part inferior d'una planta vascular, generalment enfonsada a terra, que creix en sentit oposat a la tija, desproveïda de fulles i òrgans de reproducció, i serveix primordialment per a fixar la planta al sòl i absorbir l'aigua i altres substàncies nutrients.
  • Eix o ramificació que, associat amb altres, constitueix l'arrel o aparell radical d'una planta.
  • Porció d'un òrgan o d'una formació anatòmica que s'implanta en el si d'un teixit.
  • En mat., quantitat que multiplicada per ella mateixa un cert nombre de vegades dóna com a producte un nombre prèviament donat.
  • Valors que, substituïts per les incògnites d'una equació, la satisfan o la converteixen en una igualtat.
  • Vèrtex en una representació gràfica en forma d'arbre que es caracteritza pel fet de no haver-hi cap aresta que s'hi adreci.
  • Morfema central i bàsic que resta d'un mot despullat de tots els afixos, tant dels flexius com dels derivatius.
  • Mot primitiu d'on deriven altres mots.
Paraules més consultades les últimes dues hores: