associació

  • Acció d'associar o d'associar-se; l'efecte.
  • Conjunt de persones associades.
  • Unió de diverses persones, vinculades jurídicament, per a l'obtenció d'un fi.
  • Relació que estableix un parlant entre un mot determinat i els mots que aquest li evoca.
  • Grup de classificació de la tipologia de la vegetació, que engloba les comunitats concretes que coincideixen entre elles per llur composició florística.
  • Comunitat animal o vegetal estable, de composició definida, amb algunes espècies dominants, que viu en condicions ambientals uniformes.
  • Formació d'espècies moleculars relativament complexes per unió de dues o més molècules simples mitjançant forces residuals que no impliquen l'establiment d'enllaços químics pròpiament dits.
Paraules més consultades les últimes dues hores: