atribut

  • Qualitat o manera d'ésser considerada com a pròpia d'algú o d'alguna cosa.
  • Objecte característic que acompanya normalment la descripció o la representació de certs personatges mitològics o de certes idees personificades.
  • Símbol amb què es representa un sant.
  • En fil., caràcter essencial d'una substància.
  • En lòg., allò que hom afirma o nega d'un subjecte.
  • En gram., mot o grup de mots adjuntats a un substantiu qualificant-lo o determinant-lo.
  • Mot o grup de mots que qualifiquen o determinen un subjecte en les oracions amb verbs com ara ésser, estar o d'altres de semblants.
  • En heràld., característica, expressada mitjançant un adjectiu o participi, que serveix per a fer conèixer la posició, disposició, modificacions, alteracions i particularitats que distingeixen els elements, tant interns com externs, de l'escut per tal de blasonar-lo d'una manera clara i exacta.
Paraules més consultades les últimes dues hores: