bala

  • Fardell o bolic atapeït d’una mercaderia, generalment de forma prismàtica rectangular, cobert amb canemàs, cosit, encordat o lligat amb cèrcols o filferros.
  • Reunió de deu mil taps de suro.
  • Conjunt de deu raimes de paper, que equivalen a cinc mil fulls.
  • Coixinet de pell amb mànec que servia als impressors per a entintar els motlles i les formes.
  • Projectil de diverses formes i grandàries que disparen les armes de foc.
  • Petita esfera de terra cuita, de pedra, de vidre o d’altres materials que serveix per a jugar.
  • Plom de l’escandall.
Paraules més consultades les últimes dues hores: