balanç

  • Moviment d'oscil·lació.
  • Operació que té per objecte verificar l'actiu i el passiu per saber l'estat d'un negoci.
  • Resultat d'aquesta operació.
  • Document comptable establert sobre la base de l'agrupació de partides en l'actiu i en el passiu, d'acord amb un sistema de comptes determinat.
  • Valoració dels aspectes positius i negatius d'una situació, d'un fet.
  • Resultat d'una operació, d'una activitat, etc.
  • Comparació entre els estats inicial i final d'un sistema físic, atenent especialment als canvis d'alguna magnitud física.
  • Dispositiu que permet regular les intensitats dels senyals de sortida transmesos per les dues vies d'una cadena estereofònica.
Paraules més consultades les últimes dues hores: