baldufa

  • Joguina de fusta de forma cònica acabada en una punta de ferro, la qual es fa giravoltar sobre aquesta punta imprimint-li un ràpid moviment de rotació mitjançant un cordill prèviament enrotllat en la part cònica i que es desenrotlla tenint-lo subjecte per un extrem i llançant la baldufa contra el sòl.
  • pop. Persona molt baixa.
  • Cos que gira recolzat únicament en un punt.
  • Part d’un eix giratori que recolza en el dau.
  • Eina per a foradar usada pels marqueters per a fer petits forats a la fusta per tal d’introduir-hi després la serra de marqueter i emprada antigament pels adobacossis i en altres oficis.
  • Eina de fusta que consisteix en una peça cònica proveïda o no de cabota a l’extrem ample, emprada per a eixamplar la boca de les canonades, especialment les de plom.
  • Mol·lusc gastròpode amb la conquilla en forma de baldufa, molt nacrada a l’interior.
Paraules més consultades les últimes dues hores: