bany

  • Acció de banyar.
  • Exposició total o parcial del cos a l'acció de radiacions d'índole diversa.
  • Líquid en què hom es banya.
  • Recipient en què hom es banya.
  • Operació de submergir alguna cosa en un líquid, un gas o un sòlid finament dividit, per a tenyir-la, escalfar-la o refredar-la, cobrir-la d'una capa d'una matèria estranya, etc.
  • Líquid on és introduïda alguna cosa per a escalfar-la o refredar-la, tenyir-la, cobrir-la d'una capa d'una matèria estranya, etc.
  • Pasta pictòrica líquida i transparent que s'aplica, formant una capa fina, damunt la pintura ja seca i treballada per tal d'obtenir-ne la veladura o la tintura que permetin d'aconseguir més intensitat de color o riquesa de matís.
  • Capa d'una matèria estranya de què resta coberta la cosa banyada.
  • Recipient on poden ésser efectuats banys.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< banús
banya >>