barra

  • Tros de fusta, de ferro o d'altra substància, rígid, de forma cilíndrica o prismàtica, molt més llarg que gruixut.
  • Peça metàl·lica, de fusta o d'un altre material, recta, molt més llarga que gruixuda i de secció uniforme, que serveix de base per a l'execució de determinats exercicis en diversos aparells de gimnàstica artística.
  • Peça horitzontal d'un rastell de contenció de neu.
  • Llistó de reforç adherit a la part interior de la tapa harmònica dels instruments d'arc, paral·lel a les cordes.
  • Porció d'un aliment consistent de forma allargada.
  • En electrotècnia, conductor muntat a l'aire, d'una gran secció transversal rectangular, emprat per al transport de corrents d'una forta intensitat.
  • Barana o barrera que separa el tribunal del públic.
  • Taulell d'un bar on se serveixen menjars i begudes per a ésser consumits allà mateix.
  • Banc llarg i estret de sorra o de grava que es forma al llit o a l'embocadura d'un riu, en una platja, a l'estrenyiment d'alguns mars o llacs o paral·lelament a la costa.
  • Ratlla ampla traçada sobre una superfície, que es distingeix de la resta d'aquesta pel color, l'estructura, el treball, etc.
Paraules més consultades les últimes dues hores: