barraca

  • Casa petita i rústica com les que habiten les persones que exerceixen oficis en llocs solitaris i allunyats, com ara els carboners, els roders o els serradors.
  • Habitació de parets i sòl de terra amb coberta de canyes i palla, pròpia de l'horta de València.
  • Caseta generalment de fusta, de pedra o de tàpia, com les que serveixen de sopluig als pagesos, als pastors, etc., per a guardar eines i estris, d'amagatall als caçadors que cacen amb filat, amb parany, etc.
  • Caseta com les que serveixen d'abric als venedors d'una fira o d'un mercat, als burots, als carrabiners, etc.
  • Lloc de sopluig per al bestiar.
  • Construcció provisional feta amb materials lleugers que, en les obres, serveix de refugi o d'habitatge al guardià nocturn o al barraquer, o de petita oficina a l'encarregat o al representant del constructor.
  • Construcció suburbial destinada a ésser habitada, feta amb materials aprofitats, d'una superfície reduïda, mancada de condicions per a l'habitabilitat i edificada generalment sobre terrenys d'altri.
Paraules més consultades les últimes dues hores: