barreja

  • Acció de barrejar o de barrejar-se; l'efecte.
  • Beguda consistent en una mescla d'aiguardent i vi.
  • Mescla d'ordi i forment.
  • Mescla de confits de diferents classes.
  • Confusió
  • Combat, saqueig.
  • Àrid emprat en construcció consistent en una mescla de palets de riera i de sorra, sense garbellar, en la proporció en què es troben al llit del riu.
  • Mescla de ciment i d'arena amb aigua.
Paraules més consultades les últimes dues hores: