bastida

  • Construcció provisional que serveix perquè els obrers, enfilant-s'hi, puguin treballar en la construcció o la reparació d'un edifici o d'un monument o en el muntatge d'una màquina.
  • Plataforma mòbil de fusta o de ferro que serveix per a sostenir el minaire al front de talla de la mina.
  • Giny militar, molt utilitzat a l'edat mitjana en l'atac contra els murs, consistent en una mena de torre feta amb barres i posts de fusta i amb un pont llevadís.
  • Conjunt d'edificis de fusta o de tàpia de caràcter provisional i defensiu.
  • Nucli urbà emmurallat, generalment de planta circular o poligonal, sorgit a la baixa edat mitjana al sud de França, Andorra i Catalunya.
Paraules més consultades les últimes dues hores: