blau

  • Del color del cel sense núvols o d'un color consemblant, sia més clar o més fosc.
  • Color blau, situat en l'espectre solar entre el verd i l'indi.
  • Matèria colorant blava.
  • Substància blava que s'afegeix al midó o a l'aigua en emmidonar o rentar la roba blanca per treure-li la grogor i emblanquir-la.
  • Taca d'un blau moradenc produïda per l'extravasació de la sang en el teixit subcutani, de resultes d'una contusió.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< blatera
blauet >>