boia

  • Senyal flotant fondejat per a abalisar una zona, per amarrar-hi una embarcació o per a la pesca.
  • Cos flotant per a indicar el nivell de líquid en un dipòsit o bé per a mantenir-lo entre certs límits prefixats.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< bohri
boiar >>