boixa

  • Tap de fusta, tros de bastó, feix d’argelaga, etc., amb què es tapa el forat per on es buida un cup, un safareig, un bugader, etc.
  • Peça cilíndrica de secció de corona circular, generalment de ferro colat, disposada dins el botó d’una roda o una politja, a l’ull de la solera del molí, etc., per l’interior de la qual passen l’eix o l’arbre.
  • Peça tubular roscada interiorment en sentit contrari a cada cap, emprada per a tesar o destesar dues barres roscades per mitjà d’un gir de la peça en un sentit o en l’altre.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< boix
boixac >>