càrrega

  • Allò que es posa sobre algú o alguna cosa per a ésser transportat.
  • Quantitat de material amb què es carrega un aparell, una màquina, etc., perquè pugui funcionar.
  • Quantitat de pólvora amb què és alimentada una arma de foc.
  • Matèria que s'afegeix a certs productes com pintura, tinta, cola, etc., que n'augmenta el volum sense modificar-ne significativament les característiques essencials.
  • Aprest que augmenta el pes dels teixits per tal de millorar-ne el tacte, la presentació i facilitar-ne la confecció.
  • Conjunt de materials sòlids transportats per l'aigua, el vent o el glaç.
  • En heràld., peça, moble o figura que es posa dins el camper d'un escut o dins una altra càrrega.
  • Potència activa o aparent fornida o absorbida per una màquina o una xarxa elèctrica.
  • Element receptor d'energia elèctrica.
  • Atribut intrínsec de les partícules elementals, a les quals caracteritza pel que fa a les interaccions en què intervenen.
Paraules més consultades les últimes dues hores: