cadell

  • Petit del gos.
  • Petit del llop, de l’ós, del lleó i d’altres feres.
  • Camallarga
  • Insecte ortòpter que té les potes del davant molt fortes i obre galeries subterrànies, perjudicial per a les plantes
  • Eina de tall afinat, del grup dels ribots, de fulla estreta, usada per a fer solcs de secció rectangular a la fusta.
  • Solc que es fa amb el cadell.
  • Peça lleugerament corbada afuada per un dels caps que, aplicada per aquest cap contra una roda o una barra dentada, permet el pas de les dents quan la roda o la barra es mou en un sentit determinat i impedeix que aquesta es mogui en sentit contrari.
  • Solc fet en el cantell d’una post on s’encadella o emmetxa el crestall d’una altra post.
  • Peça d’un molí fariner, de fusta o de metall, que, copejant la tremuja, fa que en vagi caient el gra sobre la mola.
  • Planta de gèneres i famílies diversos, de fruits coberts de pues o pèls ganxuts, que s’enganxen fàcilment al pelatge i als vestits.
Paraules més consultades les últimes dues hores: