cambra

  • Habitació, peça d'una casa, especialment de dormir o destinada a l'ús d'una persona.
  • Sala o conjunt de sales d'una residència reservades al sobirà, als seus familiars o a la cort.
  • Departament del buc d'un vaixell separat per mampares o planxes.
  • Departament d'un vaixell destinat a l'allotjament i a l'estada dels passatgers o de la tripulació.
  • Cabina
  • Habitació, local, etc., amb una destinació determinada.
  • Òrgan polític deliberatiu amb facultats legislatives o consultives propi dels estats de sistema representatiu.
  • Conjunt de persones que es reuneixen per deliberar.
  • Institució que agrupa individus o entitats d'una mateixa activitat econòmica per a la defensa i la promoció dels seus interessos o per a complir funcions específiques.
  • Cavitat o compartiment d'un organisme, d'un aparell, etc., que desenvolupa unes funcions específiques.
Paraules més consultades les últimes dues hores: