canal

  • Vall excavat a terra per a posar en comunicació les aigües de rius, torrents, mars, etc., que constitueix generalment una via navegable.
  • Riu artificial.
  • Construcció destinada a derivar l’aigua de rius, torrents, etc., amb finalitats de regatge i industrials.
  • Estretall artificial fet en un riu per tal de facilitar-hi la pesca.
  • Braç de mar entre dues illes o entre una illa i el continent.
  • Conducte d’un organisme per on circulen substàncies líquides o semilíquides, aire, etc.
  • Medi a través del qual, en el procés de comunicació, són transmesos els signes.
  • Suport físic que uneix les persones que es comuniquen i que permet que el missatge, escrit, sonor o visual, passi de l’emissor al receptor.
  • Banda de freqüències d’una transmissió.
  • En inform., conjunt de dispositius o elements que intervenen en la transmissió de dades d’un terminal a un altre.
Paraules més consultades les últimes dues hores: