capítol

  • Divisió d'un llibre, d'un tractat, d'un codi, etc., amb certa unitat de contingut.
  • Grup d'articles d'una llei, d'un decret o d'un altre text de caràcter normatiu, que tracta d'una mateixa matèria.
  • Articulat d'una estipulació, d'una relació, d'una disposició, i la mateixa estipulació, relació, disposició.
  • Cos d'eclesiàstics o de religiosos oficialment capacitat per a certes responsabilitats i deliberacions col·lectives.
  • Cos de canonges d'una catedral.
  • Inflorescència de flors sèssils disposades sobre un receptacle comú, en forma de disc o de con, i voltada d'un collar o involucre de bràctees.
  • Grup apical dels esfagnes, dens, de branques radials i amb aspecte de flor.
Paraules més consultades les últimes dues hores: