caragol

  • Mol·lusc gastròpode pulmonat, proveït d'una closca en espiral i quatre tentacles al cap.
  • Closca d'un caragol.
  • Tija cilíndrica o cònica amb un sortint o filet de secció rectangular, triangular, etc., que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua, i que es fixa en el cos on penetra encaixant dins les espires en buit que ella mateixa s'obre o que porta la femella.
  • Cos flexible formant espiral.
  • Caragolí
  • Xarxa disposada en espiral que forma part de la moruna.
  • Massa fluida que es mou en espiral.
  • Eina formada per dues peces que es clouen a manera de mandíbules mitjançant un caragol i que serveix per a tenir fixada la peça que es treballa.
  • Politja fixa a l'arbre d'espirals de la selfactina.
  • Còclea
Paraules més consultades les últimes dues hores: