careta

  • Carota o tros de vellut, de setí, etc., amb què hom es tapa la cara, amb forats corresponents als ulls i a la boca.
  • Falsa aparença.
  • Peça emprada per a protegir la cara.
  • Peça en forma de màscara formada per un enreixat espès destinada a protegir la cara quan es fa esgrima, es remenen ruscos, etc.
  • Màscara proveïda de filtres de vidre de color emprada pels soldadors quan solden a l'arc per a protegir-se dels raigs infrarojos i ultraviolats, de les guspires, etc.
  • Conjunt del morro, les orelles i tota la pell del cap del porc.
  • Visera
Paraules més consultades les últimes dues hores: