carretó

  • Carro petit per a ésser fet córrer per un home o un animal de càrrega.
  • Caixó amb una sola roda a la part anterior i dos mànecs en la posterior, per a transportar calç, pedres, maons, etc.
  • Cotxet la caixa del qual té la forma d'un caixó obert, generalment de dues rodes i tirat per un cavall.
  • Vehicle de manutenció manual o motoritzat, que pot anar proveït de mecanismes elevadors de la càrrega.
  • Aparell emprat pels esmolets que consisteix en una mola muntada en un bastiment de fusta que hom fa girar amb un motor o amb un pedal i un joc de politges.
  • Corró de batre.
Paraules més consultades les últimes dues hores: