centre

  • Punt al voltant del qual tots els punts del contorn d'un cos o figura estan disposats de manera que cada dos situats en un mateix diàmetre equidisten d'aquell.
  • La part d'una cosa més allunyada de la perifèria.
  • Sector de diputats d'un hemicicle parlamentari que ocupen els escons del centre.
  • Conjunt de tendències polítiques que se situen en una posició equidistant entre la ideologia de la dreta i la de l'esquerra.
  • Allò entorn de què gira una cosa.
  • Lloc on convergeixen forces, accions, diverses, en què les coses estan congregades, del qual emanen, procedeixen, prenen naixença.
  • Nucli de la població en què convergeixen les principals activitats econòmiques o administratives d'una comarca o una regió.
  • Estructura anatòmica que dirigeix i coordina determinades funcions, especialment nervioses.
  • Societat que persegueix un fi cultural, el foment de cert ordre d'activitats, la propaganda d'un ideal polític, etc.
  • Organisme que ofereix i coordina serveis de caràcter social.
Paraules més consultades les últimes dues hores: