certificat

  • Acreditat per l'administració de correus, mitjançant un resguard que lliura al remitent i la signatura del destinatari.
  • Document expedit per un funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d'actes, etc.
Paraules més consultades les últimes dues hores: