claustre

  • Passatge cobert, d'una o dues plantes, amb mur a una banda i un porticat o una columnata a l'altra, que volta un pati, un jardí, etc., i uneix diferents construccions d'un monestir, d'una catedral.
  • Convent o monestir.
  • Junta de professors d'un centre d'ensenyament.
  • Òrgan màxim de representació i control d'una universitat format pel rector, que el presideix, i per membres representants del personal docent i investigador, estudiants i personal d'administració i serveis.
  • Estructura anatòmica que recorda per la seva forma un obstacle o barrera o un lloc tancat.
  • Làmina prima de substància grisa en cada hemisferi cerebral.
Paraules més consultades les últimes dues hores: