cobertura

  • Privilegi concedit als grans d'Espanya i als consellers de Barcelona de restar amb el cap cobert davant el rei.
  • Cerimònia amb la qual els grans d'Espanya prenen possessió de llur dignitat cobrint-se el cap davant el rei per primera vegada.
  • Bany de xocolata o d'altres productes amb què es recobreix un pastís.
  • Acció de cobrir un lloc de treball; l'efecte.
  • Fet de cobrir un esdeveniment per informar-ne.
  • Abast d'un contracte o una norma.
  • Abast d'un servei de telecomunicació.
  • Proporció de la quantitat total de dipòsits en metàl·lic respecte a la quantitat total de circulació fiduciària en un estat.
  • Proporció que s'estableix en els bancs entre les reserves immediatament disponibles i els dipòsits.
  • Import d'una transacció, consignat en garantia, per a afrontar el desenvolupament futur d'aquella.
Paraules més consultades les últimes dues hores: