col·lecta

  • Acció de recollir dons voluntaris, especialment per a algun fi de beneficència.
  • Quantitat recollida.
  • Recaptació de certs impostos.
  • Lloc on són recaptats.
  • A l'edat mitjana, associació de diverses aljames jueves constituïda per a actuar de mancomú en qüestions d'interès general, sobretot en el pagament de tributs.
  • Oració de la missa que es diu abans de les lectures.
Paraules més consultades les últimes dues hores: