commutació

  • Acció de commutar; l'efecte.
  • En telecomunicació, establiment de les connexions individuals entre les vies de transmissió, entrants i sortints, a fi de comunicar dos punts.
  • Modificació de la configuració d'un circuit elèctric per mitjà de l'establiment o la supressió de determinades connexions.
  • Conjunt de fenòmens que tenen lloc en l'induït d'una màquina elèctrica produïts per la inversió del sentit del corrent en el moment que una bobina és posada en curtcircuit al col·lector mitjançant les escombretes.
  • Substitució d'uns elements lingüístics per uns altres de la seva mateixa classe per tal d'establir les unitats distintives fonològiques, morfològiques o semàntiques d'una llengua.
Paraules més consultades les últimes dues hores: