comparar

  • Examinar (dos o més objectes) a fi de determinar llurs punts de semblança o de dissemblança.
  • Presentar com a iguals a base d'una semblança real o imaginària.
  • Considerar (un objecte) com a anàleg a un altre en conjunt o quant a una qualitat, a fi de fer-lo més sensible.
Paraules més consultades les últimes dues hores: