competència

  • Dret de decidir, sia en virtut d'una autoritat legal, sia en virtut d'un reconegut coneixement de la matèria.
  • Fet d'entendre pregonament en una matèria.
  • Funció o conjunt de funcions públiques, la titularitat de les quals s'atribueix a un ens públic o a un dels seus òrgans.
  • Rivalitat d'interessos entre persones que persegueixen el mateix objecte.
  • Rivalitat d'interessos entre els productors i comerciants del mateix sector comercial o industrial.
  • Esforç per aconseguir allò a què un altre també aspira.
  • Aptitud relativa d'una roca a ésser més fracturable que plegable respecte a una altra.
  • Aptitud d'un corrent d'aigua, o d'un flux en general, per a transportar partícules d'una grandària determinada.
  • Acció antagònica entre els organismes que lluiten per la possessió dels recursos limitats d'aliments, d'espai, de llum, etc., d'un mateix nínxol ecològic.
  • Possibilitat que té un riu o un corrent d'aigua de transportar materials aïllats de la mida màxima compatible amb la velocitat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: