complex

  • Conjunt de coses o parts relacionades entre elles, de formes que compleixen o satisfan una mateixa condició.
  • Conjunt d’impulsos de caràcter afectiu que actuen en l’inconscient i condicionen el comportament de l’individu.
  • Preocupació més o menys obsessiva provocada pels propis defectes físics, mancances, frustracions, etc.
  • Compost químic que conté un àtom o un ió central, generalment d’un metall de transició, acceptador d’electrons, voltat d’un grup de lligands, ions o molècules donadores d’electrons, amb què s’estableixen enllaços coordinats que permeten que el conjunt conservi la seva identitat fins i tot en solució, bé que és susceptible de dissociació parcial.
  • No simple, que enclou moltes parts diverses.
  • Complicat
Paraules més consultades les últimes dues hores: