compromís

  • Convinença per la qual dues o més parts litigants sotmeten la qüestió a un arbitratge.
  • Escriptura o acta en què consta la dita convinença.
  • Resolució d'un litigi per arbitratge, transacció.
  • Manera d'elecció canònica per la qual tots els electors confereixen poders a un o més per a elegir.
  • Obligació contreta per una promesa, una paraula donada, etc.
  • Situació crítica.
Paraules més consultades les últimes dues hores: