concordança

  • Estat de conformitat o correspondència entre dues o més coses, acord.
  • [usat generalment en pl.] Índex alfabètic que mostra els llocs d'un text on cada mot principal pot ésser trobat.
  • En gram., relació d'un mot amb un altre mot del qual segueix les variacions pel que fa al gènere, al nombre, a la persona i al cas.
  • Conjunt de regles que regeixen la relació de concordança.
  • Proporció i sincronització justes entre les veus que sonen juntes.
  • Relació de paral·lelisme entre dues sèries sedimentàries.
Paraules més consultades les últimes dues hores: