conductància

  • Conductivitat elèctrica, inversa de la resistència.
  • En un circuit de corrent altern, component de l'admitància, igual al quocient entre la resistència i el quadrat de la impedància.
Paraules més consultades les últimes dues hores: