coneixement

  • Facultat i acte de conèixer.
  • Consciència de si mateix i dels propis actes.
  • Coneixença
  • Declaració feta per una persona o un òrgan administratiu per a notificar que s'ha assabentat del contingut d'un document o d'un acte administratiu.
  • Examen judicial de les actuacions.
  • Document que el capità d'una nau signa i remet a l'armador, reconeixent les mercaderies carregades i les condicions del transport.
Paraules més consultades les últimes dues hores: