confirmar

  • Fer encara més ferm, més segur.
  • Administrar (a algú) la confirmació.
  • Bufetejar
  • Mantenir (una decisió, un càrrec, etc.).
  • Mantenir (una persona) en el càrrec que té.
  • Fer vàlid per un assentiment formal, per una sanció necessària, ratificar.
  • Donar nova o definitiva seguretat de la certesa (d'una cosa, d'una teoria, d'una hipòtesi, etc.).
  • Esdevenir segur i cert.
  • Verificar, comprovar, (alguna cosa de la qual es dubtava).
Paraules més consultades les últimes dues hores: