connexió

  • Acció de connectar.
  • Fet d'estar lligades una cosa amb una altra de la mateixa natura per una relació estreta.
  • Relació que hi ha entre dues coses connexes.
  • Conjunt de coses connexes.
  • Continuïtat, coherència, de les paraules, de les idees, seqüència lògica.
  • Enllaç entre dos sistemes elèctrics, dos aparells, etc., mitjançant un conductor.
  • Establiment de contacte amb un component de maquinari o de programari per tal d'iniciar una comunicació.
Paraules més consultades les últimes dues hores: